شرح پارامترهاي جدول تعمير و نگهداري سیستم R.O صنعتی:                         **** الف) درشرح پارامترهاي جدول تعمير و نگهداري  ابتدا به شرح سيستم پيش تصفيه میپردازیم : (Pretreatment system)   فشار ورودي و خروجي فيلترها:  (Media filter inlet/outlet pressure)  اين اندازه گيري شامل فشار ورودي و […]

فشار اسمزي(Osmotic pressure) ممبران

فشار اسمزي: در اكثر كاربردهاي اسمز معكوس، معمولاٌ فشار اسمزي جريان محصول سيستم در مقايسه با فشار اسمزي جريان عبور از سمت تحت فشار غشاء ناچيز است. اين موضوع خصوصاً زماني كه درصد دفع نمك سيستم بيش از ۹۰% است، صادق مي باشد. با نفوذ آب خالص از ميان غشاء محلول باقي مانده غليظ و […]

عوارض خطرناک رژیم آب درمانی ؛ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، محمد تقی انوشه متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: رژیم آب درمانی که بسیاری از افراد برای کاهش وزن استفاده می‌کنند مصرف فراوان آب است که در این روش دریافت تمام مواد غذایی تقریبا حذف شده بنابراین انرژی دریافتی فرد محدود می‌شود. […]

اهمیت کیفیت آب در دوران بارداری و تاثیر آن بر جنین آنچه مسلم است نوشیدن آب تصفیه شده ،سالم و گوارا برای تمام افراد ضروری و مفید است اما در برخی از دوره ها که بدن انسان با تغییراتی مواجه می شود، نوشیدن آب تصفیه شده و سالم نقش مهمی در تامین سلامتی بازی می […]

تزريق بيش از حد اسيد : اسيد به دو دليل به آب خوراك سيستمهاي R.O  تزريق مي شود. نخست به دليل جلوگيري از تشكيل رسوبات كربنات كلسيم روي غشاء هاي پلي آميد و سلولز استات و دوم به خاطر كاهش نرخ هيدروليز غشاء هاي سلولز استات در سيمتهاي غشائي ‍CA، تزريق مقدار مناسب اسيد بسيار […]

سنسورهای فشار آب

سنسورهاي فشار: براي بهره برداري موفق از يك سيستم R.O اندازه گيري دقيق فشار هاي مختلف سيستم بسيار ضروري مي باشد. اندازه گيري هاي فشار يكي از شاخص هاي كنترل گرفتگي و تشكيل رسوب روي سطح غشاء يا ايجاد پديده كاناليزه شدن روي سطح غشاء مي باشند. عدم دقت و صحت مقادير قرائت شده از […]