دستور العمل روند شستشوي شيميايي سیستم تصفیه آب

دستور العمل روند شستشوي شيميايي سیستم R.O : تانك سيستم شستشوي شيميايي را با آب محلول R.O پر كنيد. سيستم R.O را بطور كامل تخليه كنيد. مطابق دستور العمل هاي سازندگان محلولهاي شيميايي را در تانك تهيه نمائيد و با همزن يا سيركولاسيون محلول بوسيله پمپ مواد شيميايي آنرا بصورت كاملاً محلول در آوريد. حتي المقدور محلول شستشوي […]

تاثیر نوشیدن آب کافی،در درمان سنگ کلیه ؛ نوشیدن آب‏ سالم و سبک براي درمان بیماران مبتلا بهسنگ کلیه مفيد است. در افرادي که سنگ کليه‏ شان از نوع اگزالات کلسيم است (اكثرا سنگ‌هاي كليه از همين نوع است)، هر چه کلسیم دريافتي‌شان از طريق آب و مواد غذایی (مانند لبنیات) بالاتر باشد، احتمال تشکيل سنگ‏هاي کلیه در آنها کمتر […]

تعمیر و نگهداری دستگاه های تصفیه آب

نگهداري از سیستم R.O در زمان خارج از سرویس از سرويس خارج بودن طولاني Long time R.O out of service) : R.O) زماني كه سيستم R.O براي مدت طولاني (بيش از دو روز) خارج از سرويس باشد، سيستم در معرض فولينگ قراردارد و نگهداري از سیستم R.O در زمان خارج از سرویس اهمیت میبابد . همچنين در […]

باکترهای در آب

رشد زياد باكتريها(Excessive bacteria): در سيستمهاي غشايي CA و PA در صورت تزريق مقدار كم مواد بايوسايد در آب خوراك، امكان رشد مواد بيولوژيك وجود دارد، اين وضعيت خصوصاً زمانيكه سيستم بطور پيوسته در سرويس نباشد و نواحي مرده درون آن بوجود آيد، تشديد مي گردد. اگر رشد مواد بيولوژيك كنترل و شستشو نشود، مواد […]

سنسورهای فشار آب

سنسورهاي فشار: براي بهره برداري موفق از يك سيستم R.O اندازه گيري دقيق فشار هاي مختلف سيستم بسيار ضروري مي باشد. اندازه گيري هاي فشار يكي از شاخص هاي كنترل گرفتگي و تشكيل رسوب روي سطح غشاء يا ايجاد پديده كاناليزه شدن روي سطح غشاء مي باشند. عدم دقت و صحت مقادير قرائت شده از […]

حمله مواد اكسيد كننده به غشاء PA :  حضور كلر آزاد يا ساير مواد اكسيد كننده قوي در آب خوراك R.O با غشاء پلي آميد سبب حمله مواد اكسيد كننده به غشاء PA و سبب تخريب يكنواخت اين نوع غشاء مي گردد. البته عموما مواد اكسيد كنندۀ موجود در آب خوراك بيشترين تخريب را روي […]